افتتاح بیش از ده شعبه به زودی در سراسر کشور

کارگزاری نماد شاهدان به زودی  با افتتاح چندین شعبه‌ در سراسر کشور همانند  «خرمشهر» «تبریز»  «نیشاپور» «اصفهان» «ساری» «مشهد» «شاهرود» «کرج» «گرگان» «بوشهر» «خرم آباد» «پارک وی» و شهرهای دیگر، شبکه کارگزاری خود را برای ارایه خدمات بهتر به مشتریان گسترش می دهد.