مقایسه بازدهی بازارها در ۲۰ سال گذشته

بازدهی بازارها

بازار سرمایه در ایران بسیار نوپا است. با توجه به قدیمی بودن بازار مالی کشور و تبلیغات گسترده طی دهه‌ها، ذهنیت همه افراد جامعه با ابزارهای سپرده‌گذاری بانکی آشنا است، اما سرمایه‌گذاری در بورس بسیار ناشناخته‌ و حتی به دلیل عدم شناخت کافی، تبلیغات منفی و عدم فرهنگ‌سازی، ترسناک است.

خرید و فروش سهام در بازار اوراق بهادار نیاز به دانش و وقت و حوصله کافی دارد اما در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های سنتی مانند سپرده بانکی، می‌تواند سودهای چشم‌گیری را به دنبال داشته باشد و حتی در بورس‌های معتبر دنیا مانند بازار لندن و نیویورک به عنوان شغل اصلی معامله‌گران است.

بورس قمار است. ثروت‌های زیادی را به باد داده است. مواظب این جمله‌های سمی باشید.

بازار همیشه سود ندارد. اما این جمله‌های کلی و ناشیانه هم صحیح نیست. بازار سرمایه ریسک دارد اما این ریسک قابل شناخت، پوشش و مدیریت است.

هرچه سواد مالی شخص بالاتر برود، معاملات بی هدف، پر ریسک و سوداگرانه وی کمتر شده و بیشتر سود می‌کند.