شرایط اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی

شرایط اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی

 1.        مراجعه حضوری به کارگزاری فارابی (شعبه بورس کالا) یا ثبت نام از طریق وبسایت رسمی کارگزاری فارابی
 2.        ارائه مدارک هویتی
 3.        تکمیل و امضای فرم های درخواست کد، اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی و معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری
 4.        ارائه مدارک به بورس کالا توسط کارگزاری فارابی
 5.        صدور کد معاملاتی برای مشتری

 

 

شرایط صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی

 1.        داشتن حداقل 18 سال
 2.        داشتن حداقل مدرک دیپلم

متقاضیان واجد شرایط فوق، جهت اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی ملزم به طی مراحل ذیل می­باشند:

 1.        مراجعه مشتری به کارگزار
 •    تکمیل فرم "درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط"
 •    ارائه مدارک هویتی
 •    ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی
 1.        بررسی و بایگانی مدارک دریافت شده توسط کارگزار
 2.        مصاحبه شفاهی با آزمون کتبی جهت ارزیابی صلاحیت حرفه ای متقاضی
 3.        عقد قرارداد استفاده از خدمات عضو خهت انجام مهاملات بر خط کالا و اوراق بعادار مبتنی بر کالا
 4.        صدور نام کاربرب و رمر عبور جهت دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی

 

فرآیند انجام معاملات

پس از صدور کد توسط بورس، فرآیندی که توسط سرمایه گذار جهت انجام معاملات می­بایست انجام شود عبارتند از:

 1.        واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی.
 2.        ارایه سفارش خرید و فروش به کارگزار مربوطه.
 3.        انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت معاملاتی اتخاذ شده.